Stockholm: Knäckfrågor för klimatet, del 2: Klimatnotan

Jorge | | Kalendarium


Start: 2009-03-19 09:00
Slut: 2009-03-19 12:00

Omställningen till nya energislag på global skala och de anpassningsåtgärder som är helt nödvändiga kräver stora investeringar och resurser.