Stockholm: Träff med Informatörerna

Jorge | | Kalendarium


Start: 2009-03-25 18:30
Slut: 2009-03-25 21:00

Informatörerna i Stockholm har möte, 25 mars kl 18.30 vid ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Temat är Inför Köpenhamn dec 09 – 257 dagar kvar.

Mötet blir en avstamp för den seminarieserie vi genomför under våren och övriga informationsaktiviteter. Välkomna!