Uppsala: Medlemsmöte

Jorge | | Kalendarium


Start: 2009-04-01 18:00
Slut: 2009-04-01 21:00

Onsdagen 1 april, kl. 18:00 i Katedralsskolans skrivsal håller Klimataktion Uppsala ett möte för alla sina medlemmar. På mötet kommer styrelsen och arbetsgrupperna att informera om sitt arbete. Vi kommer att diskutera föreningens verksamhet, både hur den sett ut tidigare och vad vi kan göra i framtiden.