Uppsala: Klimatlördag – klimatdebatt med EU-parlamentariker

Jorge | | Kalendarium


Start: 2009-05-02 14:00
Slut: 2009-05-02 15:00

Affisch
Plats: Stora torget i Uppsala.

EU:s mål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 procent, och 20 procent av all energi som används ska vara förnybar till år 2020. Hittills har EU varit en pådrivande kraft i de internationella klimat-förhandlingarna.

Samtidigt går mer än hälften av EU:s stöd till trafikinvesteringar i de nya medlemsländerna i Öst- och centraleuropa till motorvägar och annan biltrafik. Två tredjedelar av EU:s forskningspengar kring energi går till fossila bränslen och kärnkraft.

Är EU bra eller dåligt för klimatet? Och vad vill och kan EU göra för att stoppa klimatförändringarna?

KOM OCH DEBATTERA MED LEDANDE EU-KANDIDATER
LÖRDAG 2/5 KL 14 PÅ STORA TORGET!