Internationalen ska leva

Jorge | | Internationalen


KAMPEN FÖR INTERNATIONALEN FORTSÄTTER

Denna vecka har vi klättrat upp till 112 307,50 kronor, och det tackar vi för.

Internationalen görs inte bara av redaktionen och frivilliga skribenter. För några nummer sedan träffade ni Olga Bruce, en av våra korrekturläsare som kommer till tidningen för att se till att den blir läsbar. Idag får ni träffa Inger Hassler, Olgas kollega.

STÖD INTERNATIONALEN
Pg 678272-6
Märk talongen: ”Internationalen ska leva”

Varför Internationalen?

”Roligt träffa människorna på tidningen”

Under ganska många år har jag fuskat i olika funktioner på Internationalen: arbetat med layout, skrivit sådant som egentligen inte kräver några förstudier (om man inte vill), en recension, nån enstaka krönika, nåt recept. Haft ett barnledighetsvikariat och jobbat på den ”administrativa” sidan.

Ganska länge var jag ensam om att läsa korrektur. Men det är ett eftertraktat uppdrag, och nu är vi tre korrekturläsare. Tanken är att två ska vara på tidningen varje gång. Men det blir ofta missförstånd, så att alla tre dyker upp. Det har nån gång slumpat sig så att ”korrekturavdelningen” varit lika stor som övriga redaktionen.

Varför fortsätta med detta långt efter uppnådd pensionsålder och med kanske, kan man misstänka, lite förlegad syn när det gäller rätt eller fel i språket? En av de viktigare orsakerna är att det är roligt att träffa människorna på tidningen. Själv är jag varken uppseendeväckande politiskt initierad eller intresserad, så en annan orsak är tidningens rättvisetänk, som tilltalar mig.

Inger Hassler

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us