”En verklig politisk röst för vanligt folk”

Jorge | | Socialistiska Partiet


johanna-evans-international

För Johanna Evans från Luleå handlar ArbetarInitiativet om att ta strid mot det kapitalistiska samhället och stå för en annan slags union – en union mellan arbetare. Därför ställer hon upp i valet till EU-parlamentet i juni.

Johanna Evans är 21 år och bor själv i en lägenhet i Luleå. Familjen består annars av mamma, pappa, lillebror och lillasyster. Hon har varit aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna sedan 2006 och hon jobbar heltid med partiet.
– Jag har alltid varit intresserad av politik och när jag skulle rösta för första gången i förra valet så tyckte jag att de gamla partierna inte var något alternativ. Det var då jag upptäckte RS och jag tyckte att deras inriktning på vård, skola, jobb för ungdomar och feministiska frågor var vettig. Att förklaringen ligger i att kapitalismen inte fungerar som system.

I och med krisen så tycker Johanna att det blir ännu mer tydligt att det behövs ett alternativ. Hon tycker att det är rent av pinsamt hur oppositionen och fackledningen beter sig, de som ska representera arbetarna. Som exempel tar hon Wanja Lundby-Wedin och Olle Ludvigsson, som röstat för bonusutdelningar.
– För mig är det ungdomsfrågor och klimatfrågor som är de viktiga frågorna. Jag ställer upp för att bygga något nytt – en verklig politisk röst för vanligt folk.
Den höga ungdomsarbetslösheten är något som Johanna vill jobba för att få ned. Hon berättar att socialbidragstagarna i Luleå kommun har ökat mycket den senaste tiden och att det främst handlar om ungdomar under 25 år som aldrig har haft möjligheten att komma in på arbetsmarknaden och som inte har rätt till a-kassa. Att det sedan också satsas allt mindre på ungas utbildning gör inte att framtidsutsikterna ser bättre ut.
– Det ska dras in 72 miljarder i skolan till 2011, vilket innebär att var tionde anställd ska bort, säger hon.

Johanna menar att alla de nedskärningar som nu görs i offentlig sektor drabbar kvinnorna hårdast, både på arbetet och i hemmet. För henne är det viktigt att lyfta fram den aspekten och hon tycker att underrepresentationen av kvinnor i EU-parlamentet bottnar i samma problem.
– Det speglar hela samhället, att kvinnan har en underordnad ställning och förtrycks i det kapitalistiska systemet.

När det gäller klimatfrågan så tycker Johanna att Kyotoavtalet är ett rent fiasko.
– Det är absurt att handla med utsläppsrätter när det som behövs är att man investerar i en total omställning av hela samhället, något som är omöjligt inom det kapitalistiska systemet.
Som det är nu menar Johanna att det är arbetare, ungdomar, pensionärer och klimatet som får betala för krisen. För henne är oppositionen inte någon opposition och hon anser att ArbetarInitiativet behövs som en rimlig och verklig möjlighet att ta sig ur situationen.
– Det behövs framförallt stora offentliga investeringar på miljömässiga omställningar, vilket i sin tur skulle skapa fler jobb. Det måste också satsas på att omfördela resurser och inte att göra som Volvo, dela ut 4 miljarder till aktieägarna och sparka arbetarna.
– Det är inte våran kris, vi ska inte heller betala för den.

Att rösta på ArbetarInitiativet tycker Johanna är att visa att det finns ett alternativ till de etablerade partierna. En plattform för att samla de som vill kämpa mot effekterna av krisen.
Det låga valintresset tror hon har att göra med att det hittills inte funnits något sådant alternativ, men också med synen på EU, att det inte uppfattas som folkets union utan storföretagens och borgarklassens.
– Vi måste visa att kamp lönar sig och ge tydliga exempel på det, säger hon och tar upp arbetarna som ockuperade glasfabriken på Irland och räddade jobb på det sättet som ett exempel. Hon berättar också om protesterna i Luleå när Tekniska förvaltningen skulle privatiseras. De anställda tog strid och man lyckades minska privatiseringen kraftigt.

I parlamentet skulle hon fokusera på klimat- och jobbfrågor med koppling till ungdomsarbetslöshet.
– Jag tror definitivt att vi kan bli en röst för vanligt folk och inspirera till kamp runt om i Europa!
Men röster till parlamentet är inte den primära orsaken till att Johanna ställer upp i valet. Det handlar om möjligheterna att nå ut med den plattform som ArbetarInitiativet har enats om och på så sätt bygga upp en rörelse underifrån och väcka arbetarrörelsen igen.

Innan Johanna ska ut på stan och sälja Rättvisepartiets tidning säger hon att hon ser fram emot valkampanjen.
– Det känns både inspirerande och intressant att man får vara med och föra fram något nytt. Jag tror att det finns en större öppenhet för socialistiska idéer i och med krisen – kapitalismen har återigen visat att den inte fungerar.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us