Kampen för Internationalen fortsätter

Jorge | | Socialistiska Partiet


Ibland regnar det manna från himlen, även på oss fattiga och i vissa fall har vi faktiskt sked. Summa summarum har insamlingen tagit ett ordentligt lyft och denna vecka landar vi på 122 157, 50 kronor, hälsar insamlingsansvarig Anders Karlsson.

STÖD INTERNATIONALEN
Pg 678272-6
Märk talongen: ”Internationalen ska leva”

Denna vecka förklarar den sista av våra tre frivilliga korrekturläsare varför han regelbundet kommer med hunden Macho för att se till att Internationalen blir läsbar.

Varsågod, Lars Redin!
Varför Internationalen?
Frågor kräver svar. Annars borde de inte ställas. Att skriva i Internationalen har klara nackdelar. En är att lystna korrekturläsare – varav undertecknad är en – kastar sig över texten, letar efter otydliga syftningar, svävande samband, felstavade ord, orediga tankegångar och annat dylikt.

Som skyddande ängel mellan skribenten och den mordiska korrläsaren står chefredaktören –LH. Hon påpekar att vi – korrläsarna alltså – är gammalmodiga stofiler utan kontakt med modern svenska, dess kommateringar och interpunktioner. Det utvecklar oss och ger oss tillfälle till engagerade och trivsamma diskussioner.

Någon gång får vi höra, dock inte av LH, att vi är språkfascister, men vi är gamla i gården, det vill säga ålderspensionärer. Vi är tre stycken plus hunden Macho, som ligger bakom min stol stundom suckandes. Jag förstår av detta att han undrar om det verkligen ska behövas så många ord för att åstadkomma DEN SOCIALISTISKA REVOLUTIONEN. Det gör det nog. Och väl sammansatta ska de vara.

Jag mötte Internationalen, eller rättare sagt Mullvaden, som den då hette första gången år 1982 i Akademiska föreningen i Lund, där Benny Åsman satt vid ett bokbord. Jag hade just kommit tillbaka från Norge, där maoisterna var stora på ett ganska oläsbart sätt. Hemkommen hade jag testat Gnistan, Proletären och Röda Arbetet utan att finna större mening med dem. Så snärjde mig alltså Mullvaden politiskt, intellektuellt och emotionellt. Den har efteråt följt mig som försäljare utanför Systembolag, Domusvaruhus och demonstrationer på diverse ställen i landet. Som trogen läsare varje vecka, nu alltså även som korrekturläsare. Orden har inte alltid varit perfekt sammansatta, men tycker jag nog meningsfulla – och vad Macho än anser – nödvändiga. Vi får väl hålla på ett tag till, hoppas jag.

Lars Redin

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us