Ubuntu

Jorge | | Socialistiska Partiet


UBUNTU, en ettårig utbildning på Värnamo folkhögskola om globalt folkrörelsearbete med 10 veckors praktik i södra Afrika. Kursens fokus är globala utvecklings- och rättvisefrågor, utgångspunkten är det civila samhällets roll i en global värld.

Kursstart 24 augusti.

För information besök: ubuntu.zoomin.se
eller kontakta Per Magnusson: telefon 070 873 52 17,
per.magnusson.varnamo@folkbildning.net

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us