Budkavle för välfärd – ABF-seminarier våren 2010

Jorge | | Kalendarium


Titel: Budkavle för välfärd – ABF-seminarier våren 2010
Plats: ABF Stockholm / Stockholm
Kategori: Stockholm
Datum: 13.01.2010 – 18.04.2010
Tid:
Information:

Budkavle för välfärd – utbildningsserie om välfärden och privatiseringarna

De fyra seminarierna är del av kampanjen Budkavle för välfärd som vill bilda opinion för en ökad satsning på gemensam välfärd – för jobb, klimat och rättvisa.

Utbildningen vänder sig främst till personer som är intresserade av att aktivt engagera sig i opinionsbildning och leda studieverksamhet kring välfärdsfrågor, inom ramen för en organisation eller tillsammans med deltagare i utbildningen.

För intresseanmälan eller mer information om utbildningsserien, vänligen kontakta Camilla Salomonsson, Nätverket för Gemensam Välfärd, 070-604 90 30 eller KG Westlund, LO-distriktet i Stockholms Län, 070-299 72 59.

Datum, rubriker och korta beskrivningar nedan. OBS Ändringar av datum och medverkande är ibland oundvikliga – återkom till detta kalendarium någon vecka innan evenemanget ifråga!


Kommunalt eller privat – spelar det någon roll vem som driver skolan eller äldreboendet?
3 mars kl 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm
En föreläsning om hur privatiseringarna och driftsformerna har påverkat välfärden. Skolor, vårdcentraler, bostäder, statlig verksamhet och infrastruktur säljs ut och privatiseras för att ”öka valfriheten och mångfalden”. Men vem vinner på utförsäljningarna – medborgarna eller aktieägarna? Och får vi verkligen en bättre och billigare skola för pengarna i privat regi? Med Anne Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja.
Arr: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO-distriktet i Stockholms Län och ABF.

Gemensam välfärd för klimat och miljö

10 mars kl 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm
En temakväll med Lars Igeland från Miljöförbundet Jordens Vänner. Några frågor i föreläsningen:
• Hur kan den offentliga sektorn gå före i klimatomställningen?
• Spårinvesteringar och stadsplanering som kan ge jobb och rädda klimatet
• Hur kan vi ställa om miljonprogrammet till sol och energieffektivitet?
• Avreglering av tåg och busstrafik – ett hot mot miljövänliga transporter.
• Vattenfall, Sveaskog, SSAB – hur kan statens bolag bli miljöledande?
Arr: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO-distriktet i Stockholms Län och ABF.

Arbetsliv och välfärd
17 mars kl 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm
En medryckande föreläsning om den svenska arbetsmarknadsmodellen och hoten mot den generella välfärden. Föreläsningen ställer frågor men ger också svar på hur dagens beslut inom några angelägna områden hänger ihop med utvecklingen på sikt. Är skatter ett förtryck eller en befrielse? Vem vinner på en oreglerad marknad? Den ekonomiska brottsligheten håller på att växa samhället över huvudet och politiker diskuterar istället ”bidragsfusk”. En föreläsning som berör och som sätter ord och bild på den oro många känner gällande samhällets utveckling. Med K-G Westlund, LO-distriktet i Stockholms Län.
Arr: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO-distriktet i Stockholms Län och ABF.

Hur kan man vitalisera välfärden utan mer av kommers?

24 mars kl 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm
Under lång tid har förnyelse inom vård, skola och omsorg huvudsakligen handlat om konkurrensutsättning och kommersialisering. Men det måste inte vara så. Det finns många exempel där personal, politiker, brukare och medborgare tagit initiativ för att förbättra skolan, omsorgen, boendet eller annan kommunal service – utan att privatisera eller kommersialisera verksamheten. Vi får ta del av ett antal framgångsberättelser och diskuterar sedan hur vi kan förbättra välfärden och arbetsvillkoren genom ökad demokratisering och deltagande från medborgare och anställda. Seminarieledare: Camilla Salomonsson, Gemensam Välfärd Stockholm. Medverkande:
Arr: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO-distriktet i Stockholms Län och ABF.

Kom igång med opinionsbildning!

18 april kl 11.00-16.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm
Vad är opinionsbildning? Vad ska man tänka på och vilka krav måste man uppfylla om man ska påverka och synas i bruset? Under en dag träffas organisationsaktiva för att förbättra sin förmåga att kommunicera med omgivningen kring sina frågor. Vi lär oss att precisera våra budskap, vässa våra argument, att hålla presentationer som engagerar, och att debattera. Kursen inleds av Amanda Mogensen. OBS! Obligatorisk anmälan till detta kursmoment! Anmälan gör du på foreningar@abfstockholm.se. Uppge ”LO” som kod.
Arr: ABF, LO-distriktet i Stockholms Län och Nätverket för Gemensam Välfärd.