Nyspråk i A-kassan

Jorge | | Bloggat


Från min a-kassa har jag fått ett underbart exempel på hur man kan vända upp och ned på sanningen genom att ge orden nya betydelser. Jag citerar:

”Alla ersättningsdagar som du får utbetalda för en vecka som du också arbetat räknas som deltidsarbete”

Jag jobbar heltid varannan vecka och är arbetslös varannan vecka. Men, visar det sig, den verkligheten duger inte för A-kassan. För under rubriken ”Så fungerar regeln i praktiken” klargörs, att den som är anställd på 50% och arbetar heltid varannan vecka ANSES ARBETA 50% VARJE VECKA.

Man kan få högst 75 ersättningsdagar för veckor som man arbetar deltid. Och genom sina nyspråkliga omdefinitioner tvingar A-kassan mig, och många med mig, att använda dessa deltidsdagar för veckor som vi både kan och vill jobba varje dag, hela veckan. Allt för att vi så fort som möjligt ska tvingas leva enbart på deltidslönen – eller tvingas sluta jobba. Så bekämpas ”utanförskap” i alliansens Sverige!

Chandra