Världskongress om klimat, kris och revolutionärers uppgifter

Jorge | | Bloggat


Fjärde Internationalens världskongress 2010 har kapitalismens kris på dagordningen: Klimatkrisen såväl som den ekonomiska krisen. Men också Fjärde Internationalens framtida roll kommer debatteras.
I…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us