Världskongress om klimat, kris och revolutionärers uppgifter

Jorge | | Bloggat


Kopierat från Mullvaden.

Fjärde Internationalens världskongress 2010 har kapitalismens kris på dagordningen: Klimatkrisen såväl som den ekonomiska krisen. Men också Fjärde Internationalens framtida roll kommer debatteras.
I slutet av februari samlas representanter från mer än 50 revolutionära organisationer till Fjärde Internationalens 16:e världskongress. En världskongress i Fjärde Internationalen ska inte bara vara en bekräftelse på […]

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us