Behöriga lärare är bättre

Jorge | | Bloggat


(min insändare i dagens Norra Skåne)

Göran Persson hävdar i en insändare att “obehöriga lärare kan vara bra”. Nyckelordet i den meningen är “kan”. Kan är inte detsamma som är. Göran Persson har nog inte förstått vad lärarutbildningen innehåller, det är inte bara ämneskunskaper. Gedigna ämneskunskaper är viktiga men de måste kombineras med en god förståelse av lärandets alla svårigheter.

Lärarutbildningen ger studenterna kunskap i många olika aspekter av läraryrket tex hur betygsystemet är uppbyggt, undervisningsmetodik, skoljuridik, läraretik, sekretesslagstiftning, diskriminering och mobbing problematik, läroplanskunskap, ungdomars utveckling, gruppsykologi, didaktisk vetenskapsteori och mycket annat.

Utöver det så får studenterna bla träna sig i klassrumsledarskap, tavelteknik, förmåga att anpassa undervisningen till eleverna, muntlig och skriftlig kommunikation, provkonstruktion och elevbemötande under sin praktik.

Sammanlagt ett och ett halvt års heltidsstudier på högskolan utöver ämnesstudierna. Givetvis så finns det vissa hårt arbetande naturbegåvningar som lär sig allt det här utan högskolestudier. Men först efter år av missuppfattningar och misstag och de är få och räcker knappast till för att fylla upp John Bauers lärarkår.

Henrik Hedman

Socialistiska partiet

Friskolor 1 2 3 Privatiseringar 1 2 3