Stöd återuppbyggnaden av Haiti

Jorge | | Internationellt


Socialistiska Partiet ansluter sig till solidaritetsarbetet med Haitis folk som kämpar för överlevnad i spillrorna efter jordbävningen som drabbat landet och ger stöd till den insamlingskampanj som Latinamerikagrupperna startat till förmån för Via Campesina.

Som så många gånger tidigare är det de fattigaste som drabbas hårdast vid naturkatastrofer. Haiti var redan innan jordbävningen ett av världens fattigaste länder, och det vilar ett tungt moraliskt ansvar på alla världens länder att bidra till katastrofhjälp och återuppbyggnad av landet. En avskrivning av Haitis skulder till IMF, Världsbanken och andra stater borde vara självklart.

Haitis folk har en stolt historia, det var den första nationen i Amerika som frigjorde sig från kolonialismen, den första post-koloniala nationen ledda av svarta i världen och den enda nation vars självständighet uppnåtts genom ett framgångsrikt slavuppror.

Latinamerikagrupperna har idag inget samarbete med någon organisation på Haiti och vi har därför ingen möjlighet att själva förmedla stöd till de drabbade. Istället har vi beslutat att öppna vårt 90-konto för stöd till den internationella småbrukarrörelsen Via Campesinas insamling.

Stödet förmedlas via tre olika haitiska folkrörelser, Tet Kole ti Peyizan Ayisyen – TK, Mouvement Paysan de Papaye (MPP) samt Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay (MPNKP). De är alla rörelser för småbrukares rättigheter. Detta är ett stöd till katastrofhjälp, likväl som ett stöd till folkrörelsernas aktiva deltagande i återuppbyggandet av Haiti.

Ge din gåva på pg 90 10 17-4 – skriv “Haiti”

För att läsa mer om insamlingen hänvisar vi till Via Campesinas hemsida.

Mer lästips:

Nästa nummer av tidskriften Latinamerika, som kommer i början av mars, innehåller ett längre reportage från Haiti.  Följ också rapportering på http://www.latinamerika.nu/

Latinamerikagruppernas ordförande Francisco Contreras har skrivit om Haiti på sin blogg.

Läs även Forum Syds krav på avskrivning av Haitis skulder i debattartikel i Aftonbladet.

Intressant?
I media om Haiti: SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,