Stöd till Haiti genom Via Campesina!

Jorge | | Socialistiska Partiet


Ett bra initiativ, värt att stödja!

Stöd Haitis folk genom den internationella småbrukarrörelsen Via Campesinas insamling.

Ge din gåva på pg 90 10 17-4 – skriv ”Haiti”

Läs mer på:

”Latinamerikagrupperna  http://latinamerikagrupperna.se/stod-ateruppbyggnaden-av-haiti