Byt system – inte klimat!

Jorge | | Bloggat


Med anledning av City Airlines planerade flyglinje mellan Lidköpings flygplats i Hovby, och Landvetter i Göteborg har Socialistiska Partiet i Lidköping skrivit ett flygblad som kommer att spridas i Lidköping under våren.

Nedan kan ni läsa texten på flygbladet:

Klimatförändringen är ett av vår tids största hot. Redan idag kan vi se resultaten av klimatförändringarna. Översvämningar och kraftigare stormar på vissa platser och torka på andra.

I katastrofernas spår följer också fattigdom, svält och sjukdomar. Människorna i den fattiga världen, de som är minst skyldiga till klimatförändringarna, är ofta de som drabbas hårdast av katastroferna. Något som kommer bli allt vanligare om det fortsätter som idag.

Även här i Lidköping är vi extra utsatta. På grund av stadens sjönära läge så beräknar man att vi kommer att drabbas väldigt hårt när polariserna smälter och havsnivån stiger.

Politiker lägger ofta skulden för klimatkaoset på det individuella planet. Likaså lösningen, om bara DU handlar miljövänligt kaffe så kommer allt att lösa sig. Vi socialister ser det på ett helt annat sätt. Vi tycker att det är frustrerande att se hur politiker ständigt pratar om allvaret i situationen samtidigt som deras politik fortsätter att förvärra situationen. De kanske tydligaste exemplen på detta är subventioneringen av s.k. ”miljöbilar”, satsningen på bilism istället för kollektivtrafik samt satsningen på flyget som kan illustreras med att man fortsätter subventionera flygbränsle. Gemensam nämnare för alla dessa saker är att handlandet försvaras med argumentet att det är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten. På detta sätt ignorerar man en hel forskarvärlds slutsatser och sätter kortsiktiga ekonomiska intressen framför det mest grundläggande mänskliga behovet – att ha en beboelig jord.

Det största klimatproblemet är med andra ord dagens ekonomiska system och politikernas benhårda försvar av detta. I den kapitalistiska ekonomin är mänskliga behov och miljö underordnat företagens vinster. Med dagens vinstdrivna marknadsekonomi sitter människan och miljön i baksätet medan vi körs emot en framtid kantad av miljöförstöring och klimatkaos. För att på allvar förhindra att jorden förstörs behöver vi därför ett annat ekonomiskt system.

För att stoppa problemen som växthuseffekten orsakar krävs internationella lösningar där alla länder kommer överens om hur mycket föroreningar som får släppas ut. Kvoten måste sen minska. Vi socialister menar att en lika stor kvot ska delas ut till alla människor på jorden. Det skulle innebära att de som släpper ut mer skulle behöva betala pengar till de som släpper ut mindre. Med andra ord skulle resurser föras över från rika människor och länder till fattiga.

På längre sikt menar Socialistiska Partiet att det krävs ett helt annat ekonomiskt system för att stoppa klimatförändringen. Ett system som inte styrs av kortsiktiga ekonomiska vinster. Därför kämpar vi i socialister för en ekologisk socialism. I det samhälle vi kämpar för finns makten över politiken och ekonomin hos vanliga människor som du och jag. Vad som ska tillverkas bestäms beroende på vad det finns för behov, bara så kan de grundläggande mänskliga behoven garanteras i hela världen och hänsyn tas till klimatet och miljön.

En annan värld är inte bara möjlig – en annan värld är absolut nödvändig!

Vi kräver:

  • Rättvis och minskande ransonering av utsläppsrätter.
  • Alla varor ska ha en märkning som talar om hur de påverkar klimatet.
  • Satsa på kollektivtrafik istället för på bilismen. Nolltaxa på stadsbussarna. Bygg ut järnvägen.
  • Skrota flyglinjer i de fall där andra miljövänligare transportsätt är möjliga. Stoppa inrikesflyget från Hovby flygplats.

Socialistiska Partiet


Socialistiska Partiet kämpar med att ersätta dagens fåtalsmakt med de arbetande människornas eget styre. Samhällets viktigaste tillgångar – storföretag, banker och naturresurser – ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt. Marknadsdiktaturen ska ersättas av en planerad hushållning där alla garanteras arbete och trygga levnadsvillkor


Bloggat: Ove Nordström (v), Göran Larsson (mp),
I media: LN, LN, LN, LN, LN, LN, NLT, NLT,
Andra bloggar om: Inrikesflyg, Flyg, Turism, Flygplats, Miljö, Klimat, Klimatet, Klimathotet, Koldioxid, Klimatfrågan, Ekologi, Ekosocialism, Socialistiska Partiet, SP, Lidköping, Samhälle, Politik