EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG OCH NÖDVÄNDIG!

Jorge | | Bloggat


Välkommen till öppet diskussionsmöte.
Inledare: Ulf Östman – representant på Fjärde internationalens världskongress.
Frågor, funderingar, diskussion.
Alla intresserade välkomna!
Tisdag 16 februari kl 18.30 på Ungdomens hus, sal 4, N Skolg 10B
Arr: Socialistiska Partiet Malmö