Försåtliga ord som mörkar

Jorge | | Social välfärd


Ord och begrepp är viktiga för att förstå tillvaron. Väldefinierade och skarpa kan de blottlägga verklighetens anatomi eller hålla fast bångstyriga förlopp för analys och bearbetning. Andra ord gör det motsatta, de fördunklar och leder tanke och handling vilse.

I en ännu aktuell essä från 1946 manar George Orwell till försvar för språket som ”ett redskap för att uttrycka och inte för att dölja eller förhindra tankar”. Han går hårt åt den slapphet som, särskilt i det politiska språket, leder till och förstärks av trötta liknelser och ogenomtänkta formuleringar. Sådant som förskönar det obehagliga och döljer det som borde avslöjas.

Läs hela krönikan i GP.

Intressant?
Bloggat om klass och klassklyftor: Svensson, Röda Lund, Kildén & Åsman,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,