Fler moderater hoppar av

Jorge | | Bloggat


Fusket med medlemmar och i valet för att utse riksdagskandidater har nu lett till att flera moderater som varit inblandade i röstköpen hoppat av. Totalt har nu 7 stycken lämnat olika nomineringar och poster. De sista att göra det är riksdagsmannen Mats G. Nilsson som hoppar av kandidaturen till riksdagen, Birgitta Wahlman och Fozi Siid som petas från kommunvalslistan i Stockholm plus Annika Lindfors. Tidigare har bl.a. stockholmspolitikerna Rolf Könberg och Petter Lindfors lämnat sina uppdrag. Mats G. Nilsson menar att det handlar om en maktkamp i partiet där mer liberala krafter slängs ut med förevändningen att de varit inblandade i fusk och brutit mot regler.

Per Schlingman menar dock att pratet om maktkamp är felaktigt och att det enbart handlar om att visa att alla måste följa de regler som satts upp. Sett ur min synpunkt bryr jag mig förstås inte om interna strider inom moderaterna som sådana eller varför de inträffar. Jag kan bara konstatera att det inom moderaterna tycks ha förekommit köp av röster genom att betala folk att bli medlemmar mot att de röstar på ett visst sätt i valet för att nominera kandidater.

Min uppfattning är också att politiker som agerar på detta vis mycket väl kan tänkas agera oärligt och korrupt även i andra sammanhang och att det inträffade därför är allvarligt. Dessutom misstänker jag att det avslöjar en del om moderaternas inre, inte helt demokratiska funktionssätt. Och då undrar man ju hur utbredda såna här odemokratiska attityder och uppfattningar är inom partiet samt vilka effekter det har på partimedlemmarnas syn påd emokati rent genrellt och i allmänhet.

Att somalier har seplat en stor roll i hela fuskaffären må upplevas av andra somalier som att man blir utpekade. Men det är ju ett faktum att moderaterna tycks ha utnyttjat en grupp människor med begränsad erfarenhet av att leva i en demokrati och med traditioner av klansolidaritet och tillhörighet. Sanningen må vara obehaglig både för inblandade och icke-inblandade människor med somalisk bakgrund, men kränkande är det  ju knappast då det ju faktiskt är sant att många enskilda somalier spelat en negativ roll i denna affär. Att det sen är några få personer, aktiva moderater, som utnyttjat många andra är ju helt sant och det avslöjar förstås vilken typ av människor som kan attraheras av moderaterna som parti.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Jinge, Alliansfritt, Röda Berget,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Share/Bookmark