Vad är ekosocialism?

Jorge | | Bloggat


En artikel av  Michael Löwy som publicerades 2008 i Socialistiska Partiets teoretiska tidsskrift Röda Rummet.

Ekosocialismen är ett försök att erbjuda ett radikalt samhällsalternativ, baserat dels på miljörörelsens grundläggande argument, dels på den marxistiska kritiken av den politiska ekonomin. Ekosocialismen motsätter sig främst vad Marx benämnde som kapitalismens destruktiva framåtskridande(1), och innebär istället en ekonomisk politik som ytterst grundas på icke-monetära och utomekonomiska kriterier: de sociala behoven och den ekologiska jämvikten. Denna dialektiska syntes, vilken diskuterats av ett brett spektrum författare – från James O’Connor till Joel Kovel och John Bellamy Foster, och från André Gorz (i hans tidiga skrifter) till Elmar Altvater – är både en kritik av den ”marknadsekologi” som inte förmår utmana det kapitalistiska systemet, och av den ”produktionssocialism” som inte tar hänsyn till naturens gränser.

Läs resten av artikeln här.

SP:s sektion i lördagens enorm demonstration i samband med COP15 i Köpenhamn.

Läs även: Byt system – Inte klimat

Andra bloggar om: , , , , , , , ,