Vård på lika villkor? Utfrågning av politiker.

Jorge | | Kalendarium


Titel: Vård på lika villkor? Utfrågning av politiker.
Plats: ABF Stockholm / Stockholm
Kategori: Stockholm
Datum: 25.03.2010
Tid: 18.00 – 21.00
Information:

Vård på lika villkor och efter störst behov??

Utfrågning av politikerna om sjukvårdspolitiken!

Tid: 25 mars, kl 18-21
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.
Arr: Nätverket Gemensam Välfärd och Vårdförbundet avd Stockholm.

Hälso- och sjukvården i Stockholms län håller på att förändras dramatiskt. Vårdval Stockholm uppskattas av många men kritiseras också. Bl a för att det premierar snabbt avklarade patienter på bekostnad av dem med större behov och för att det kan öka ojämlikheten i tillgång till sjukvård i länet.

• Hur ska en god vård på lika villkor och som ger företräde till dem med de största behoven se ut?
• Finns det risker med att skattefinansierad sjukvård bedrivs i vinstintresse?
• Vilka ska ta ansvar för det förebyggande hälsoarbetet?

Det är de grundläggande frågorna som ställs i en utfrågning av landstingspolitikerna

Dag Larsson, landstingsråd (s)
Birgitta Sevefjord, landstingsråd (v)
Raymond Wigg
, landstingsråd (mp)
Allianspartierna har tyvärr sagt nej till att delta i utfrågningen trots intensiva försök från arrangörerna att få dem att medverka.

Moderatorer: Cecilia Modig och Christer Hogstedt

Programmet, att sprida: ladda ned här.