Fjärde Internationalens 16:e världskongress över

Jorge | | Bloggat


I en vecka har jag varit på Fjärde Internationalens (FI) världskongress. Organisationens utveckling är som helhet positiv även om det skett en del negativa saker under den gångna 7-årsperioden sen förra världskongressen. Sålunda har den brasilianska sektionen som vid förra världskongressen var den näst största inom Fjärde Internationalen splittrats och den del som kvarstått som medlemmar i FI består av en mindre del av det tidigare medlemsantalet i sektionen. Rent praktiskt har den större delen av den tidigare sektionen lämnat FI för flera år sen, men formellt uteslöts de på den just genomförda kongressen. Denna grupp är en del av regeringspartiet PT i Brasilien.

På andra håll, som Spanien och Italien har tillväxten varit stor och numera är Filippinerna den största medlemsorgansiationen följt av Frankrike. På grund av utvecklingen i Brasilien så har medlemsantalet dock stått still och är cirka 8 000 vilket var det officiella medlemsantalet även på förra välrdskongressen år 2003. Men räknas även sympatiserande och närstående organisationer så har ökningen av antalet medlemmar varit rejäl. Vid förra världskongressen så var det sammanlagda antalet medlemmar inklusive sympatisörer och närstående omkring 13 000. Idag är motsvarande siffra 30 000.

De organisationer som beräknas bli medlemmar i FI de närmsta åren innehåller cirka 8 000 medlemmar och en fördubbling av medlemsantalet inom FI kommer att ske inom de närmsta två-tre åren. Tyngdpunkten i Fjärde Internationalen kommer i samband med dessa kommande inval att förskjutas från Europa till Asien. Redan nu har dock FI växt med en ny medlemsorganisation i Ryssland. Totalt finns det nu medlemsorganisationer i 30 länder, sympatiserande organisationer i 11 länder samt närstående organisationer i ytterligare ett tiotal. Utöver detta finns ett antal länder med enstaka medlemmar och sympatisörer. Totalt har Fjärde Internationalen alltså en närvaro i mer än 50 länder.

Kort sagt är Fjärde Internationalen en organisation på frammarsch i världen och den revolutionära socialismen växer så det knakar på vissa håll.

Intressant?
Läs mer: Röda Lund, Kildén & Åsman, Socialistisk Information,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us