Sopgubbarna vägrar övertid

Jorge | | Stockholm


Över 6 000 klagomål på telefon och 2 979 anmälningar till trafikkontoret under förra veckan. Anledning? Sopgubbarna i Stockholm har tagit strid för sina löner och arbetstider.

Den borgerliga majoriteten i Stockholms kommun driver privatiseringar och upphandlingar stenhårt.
En direkt effekt är nu att sopberget växer. Detta sedan en av sopentreprenörerna, Liselotte Lööf AB, LLAB, för att öka företagets vinster vill driva igenom lönesänkningar på upp till 7 000 kronor i månaden, genom att ta bort den så kallade poänglistan som hittills gällt för sopgubbarna, samt 20 procent längre arbetstid.
Svaret från sopgubbarna och deras fackliga organisation Transportarbetarförbundet blev övertidsvägran och att de nu följer arbetsmiljölagstiftningen till punkt och pricka.
Uppgifter i förra veckan i olika veckan gav gällande att Liselotte Lööf AB backar från lönesänkningskravet. Detta trots att Arbetsdomstolen i en dom för några veckor sedan slagit fast att sopentreprenörerna hade rätt.
Enligt vad Internationalen erfar finns det ett muntligt löfte från Liselotte Lööf AB att de slagit till reträtt.
Men ingenting skriftligt.
Transportarbetarförbundet konstaterar också på sin hemsida: ”Nej, sopkonflikten är inte löst.”
Där dementerar Transport alla tidningsankor om att sopkonflikten mer eller mindre är över:
”Fakta är att det finns ingen överkommelse mellan Transport, varken förbundet eller Stockholmsavdelningen, med LLAB om att återgå till poänglistan och det finns inga lösningar presenterade som löser arbetsmiljöproblemen”.
Förutom LLAB finns det ytterligare en annan stor entreprenör i Stockholms innerstad. Med dem har inte heller någon skriftlig överenskommelse träffats.

Kjell Pettersson
kjel@internationalen.se

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us