Vad är ekosocialism?

Jorge | | Bloggat


En artikel av  Michael Löwy som publicerades 2008 i Socialistiska Partiets teoretiska tidsskrift Röda Rummet.
Ekosocialismen är ett försök att erbjuda ett radikalt samhällsalternativ, baserat dels på miljörörelsens grundläggande argument, dels på den marxistiska kritiken av den politiska ekonomin. Ekosocialismen motsätter sig främst vad Marx benämnde som kapitalismens destruktiva framåtskridande(1), och innebär istället en ekonomisk politik […]

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us