Det orättvisa pigavdraget

Jorge | | Bloggat


Pigavdraget, skatteavdraget för så kallade hushållsnära tjänster, är avpassat för överklass och övre medelklass. Man måste ha en rejäl höginkomsttagarelön för att det ska vara lönt att köpa en sådan tjänst. Först med en lön kring 46 000 kr i månaden är det fördelaktigare att köpa städtjänst och liknande jämfört med att själv gå ner i arbetstid eller ta ledigt för att göra jobbet.

Inte konstigt att det är mest höginkomsttagare som drar av för hushållsnära tjänster. Av den halva av den vuxna befolkningen som har en inkomst på under 200 000 kronor per år gjorde så lite som sex promille avdrag för hushållsnära tjänster. Bland de som har en inkomst på över 500 000 årligen var det desto fler, sju procent, som hade skattereduktionen, skriver Statistiska Centralbyrån i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv har nu lagt fram en undersökning som sägs visa att en stor majoritet av svenskarna är för ett bibehållande av pigavdraget. Jag måste säga att jag tvivlar på den undersökningen. Det är nog korrekt att säga att den är riggad.

Däremot förvånar det mig inte att många i den socialdemokratiska eliten, även om de säger sig ogilla företeelsen, själva använder sig av pigavdraget. Det tycker jag att jag själv, och alla andra vanliga människor, har rätt och anledning att kritisera. Men knappast folk inom överklassen och deras megafoner i media som är vana vid att leva på andras bekostnad.

Pigavdraget är djupt orättvist:
1. Det konserverar en gammaldags kvinnosyn och ojämlikhet mellan könen
2. Det fördjupar klassklyftorna i samhället
3. Det är ett felaktigt sätt att bekämpa kriminalitet och svartjobb
4. Det är ett mycket dåligt sätt att skapa jobb på
5. Det drar bort skattepengar från de verkliga behoven i offentlig välfärd