Orättvist skatteavdrag

Jorge | | Bloggat


Det verkar som om det främsta argumentet för att behålla skattesubventioner åt de rikas och välbeställdas städhjälp är att det minskar svartjobben. Borde vi då inte subventionera på en rad andra områden också, till exempel horavdrag?
Det kanske finns anledning att fundera över varför människor tar svartjobb. Kan det bero på den höga arbetslösheten? Om man istället skulle använda skattepengarna för att skapa riktiga jobb i offentlig sektor, där behoven inom t ex vård och omsorg, fullkomligt skriker efter arbetskraft, så skulle det naturligtvis inte finnas samma marknad för svartjobben.
Hur som helst är det naturligtvis hur omoraliskt och orättvist som helst att staten subventionerar städning av villor i Danderyd och Lidingö medan äldreomsorgen monteras ner.
S-toppar utnyttjar rut-avdrag: SvD DN AB AB2