Avskaffa det konservativa pigavdraget

Jorge | | Bloggat


Pengarna behövs för välfärden
Städa utan skattesubventionerad piga – pengarna behövs för äldre, sjuka och handikappade

Under lång tid har den allmänna välfärden rustats ned. Det har drabbat sjukvård och äldreomsorg, skola och dagis mm. Samtidigt har stora skattesänkningar och andra förmåner getts framför allt åt välbärgade människor. Pigavdraget är ett sådant privilegium som instiftats för att överklass och övre medelklass ska kunna få tjänster utförda med skatterabatt.

Vi har fått höra argumentet att det inte bara är rika som utnyttjar detta avdrag. Men so what? Jag har ingen lust att skattevägen subventionera människor som inte vill torka upp sin egen skit. Särskilt inte när jag vet att pengarna så väl behövs för viktigare saker, t ex att hjälpa äldre och handikappade att klara sin vardag.

Några beskriver ömmande hur de hellre vill ägna sin tid åt barnen än att städa. Det är sant att folk jobbar för mycket. Men faktum är att med en normal inkomst måste du jobba betydligt längre tid för att kunna betala en pigtjänst (efter avdrag) jämfört med att ta ledigt och göra jobbet själv. Det är alltså inte så smart.

En bättre väg att gå för att få mera tid och få ihop det så kallade livspusslet är en allmän arbetstidsförkortning. Det skulle alla tjäna på. Det vore en framtidsinvestering, till skillnad från det konservativa pigavdraget.

Bloggat: Svensson