Bort med överklassens pigavdrag

Jorge | | Bloggat


Ett avdrag som konserverar orättvisor
Maud Olofsson (C) chattade om rut-avdraget. Hon utmålar pigavdraget som en viktig jämställdhetsreform. Vilket är fullkomligt obegripligt när det handlar om att skapa ett underproletariat av dåligt betalda halvtidskvinnojobb som räddar många karlar från att behöva dela på hushållsarbetet.

När vita tjänster blir billigare genom skattesubventioner pressas dessutom de svartjobbandes löner ner ytterligare. Pigavdraget har alls inte avskaffat svartjobben. Bara försämrat situationen för de kvinnor som tvingas vara kvar i den svarta sektorn. Många papperslösa kvinnor är i det läget.

Maud Olofsson försöker göra gällande att pigavdragen för de rika inte kostar skattebetalarna något. Ett påstående som det saknas bevis för. Däremot vet vi att det skett neddragningar i välfärden för att regeringen ska få råd med dessa skattesubventioner som bara kan utnyttjas av en ytterst liten minoritet av befolkning, i första hand av rika och höginkomsttagare.

Varför ska vi överhuvud ha alla dessa avdrag, Rut och Rot m fl, som bara kan utnyttjas av de mest välbeställda? Bort med dessa subventioner åt människor i överklass och övre medelklass. Inrikta istället åtgärder, i samhällets regi, mot sådana områden där de verkligen behövs och gör nytta för många människor.

Det kan handla om städning och hjälp åt gamla, sjuka och handikappade eller upprustning av miljonprogramsområdena. Det borde även facken kunna begripa istället för att slå vakt om bidrag till överklassen.

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: