Det växande pigproletariatet

Jorge | | Bloggat


Den borgerliga alliansen är splittrad när det gäller a-kassan men är desto mera eniga om att slå vakt om och utvidga de skattesubventionerade pigtjänsterna.

Städbranschen är en smutsig bransch där invandrarkvinnor utnyttjas hänsynslöst. Pigavdraget är tillkommet för att utöka underproletariatet av dåligt betalda kvinnor i halvtidsjobb för att tillgodose behovet av billig arbetskraft för överklass och övre medelklass.

Att detta avdrag även utnyttjats av människor med normala inkomster ändrar inte pigavdragets klassprofil. De promillen av vanligt folk som nån gång använt tjänsten har inte råd att använda den i någon större utsträckning och förlorar i själva verket på att nyttja den jämfört med att gå ner i arbetstid.

Allvarligt är den föraktfulla hållningen till de kvinnor som utnyttjas som pigor av överklassen. Man struntar fullständigt i att dessa kvinnor sliter ut sig och får leva under usla villkor. “Det som vid första anblicken verkar vara vitt är kanske inte snövitt rakt igenom. Fasaden mot gatan är ren och snygg. I verkligheten kör städbolaget vitt och svart parallellt. Vi talar om en bransch med många skurkarbetsgivare.” Det skriver journalisten och författaren Kerstin Fredholm som wallraffat som städerska i ett inlägg kallat RUT tvättar inte städbranschens smutsiga byk.

Hur är det då med de som är satta att bevaka och ge oss en verklighetstrogen bild av förhållandena på det här området? Journalisterna de största hycklarna i RUT-debatten, skriver Magnus Ljungkvist. “I debatten om hushållsnära tjänster så får vi inte reda på att just journalister i storstadsområdet är en grupp som mycket frekvent använder sig av dessa tjänster och rut-avdrag. Skickliga journalister som Lena Mellin, Tomas Ramberg, Lena Smedsaas, Inger Arenander och Mats Knutsson har alla gjort avdrag.”

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: