En kvinnofientlig alliansregering

Jorge | | Bloggat


Fyra år med åtgärder som slagit hårt mot kvinnorna; nya sjukskrivningsregler, pigavdrag, vårdnadsbidrag, ökad arbetsbelastning inom vården, ökat inkomstgap mellan män och kvinnor m m. Det är ingen vacker listan som regeringen Reinfeldt har presterat.

Kvinnor står för över sextio procent av sjukskrivningarna och är överrepresenterade när det gäller psykiska diagnoser. Det är klart att de nya hårdare reglerna för sjukskrivningar också drabbar kvinnorna på en ofördelaktigt sätt.

Långvariga nedskärningar och ökad arbetsbelastning ligger bakom många av sjukskrivningarna bland kvinnor inom vård, skola och omsorg. Att tvingas tillbaka till en ohållbar arbetssituation är omänskligt.

Sänkningen av a-kassan och den högre avgiften slår också hårdare mot kvinnor. Av alla deltidsarbetande är tre av fyra kvinnor. Det är de som drabbas av begränsningen till 75 dagars ersättning på deltid.

Lågavlönade, sjukskrivna och arbetslösa kvinnor är inte de som drar nytta av pigavdraget. Detta är till för att de välbärgade med skattesubvention ska kunna lösa sitt “livspussel” och befria männen i dessa familjer från att dela på hushållsarbetet.

Vårdnadsbidraget blev naturligtvis inget bidrag till jämställdheten. Det visar sig att nio av tio som beviljats bidraget var kvinnor. Experimenten med fri etablering för vårdföretag och nya “vårdval”, som flyttat pengar från fattigare kommundelar har lett till ökad arbetsbelastning bland personalen inom vården i dessa områden. Sen alliansregeringen tillträdde har dessutom det genomsnittliga inkomstgapet mellan kvinnor och män ökat med tusen kronor i månaden.

Kvinnor borde sky alliansregeringen som pesten. Glädjande nog visar det sig också att det är betydligt färre kvinnor än män bland alliansens anhängare. Skaran borde minska. Kraven måste resas på de rödgröna. Det är definitivt inte givet att Mona Sahlin (s), som representerar en högervriden politik med nyliberala inslag, kommer att betyda några framsteg för kvinnor. Du som vill se framsteg för kvinnokampen bör söka socialistiska lösningar.

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: