Vasalopp även för kvinnor

Jorge | | Bloggat


“Vasaloppet den första söndagen i mars tillåter idag kvinnligt deltagande. Så har det inte alltid varit. Inte förrän 1981 tilläts kvinnor att vara med i detta “mandomsprov” på nio mil. Detta hindrade i och för sig inte Margit Nordin från Grängesberg att ställa upp redan i det andra Vasaloppet 1923.

Anledningen lär ha varit att den dåtida tävlingsledningen gjort en miss i regelbeskrivningen. Ledningen hade helt enkelt glömt att förtydliga att det nyss invigda långloppet faktiskt bara var öppet för män.

Det internationella skidförbundets regler godkände nämligen inte att kvinnor fick tävla på sträckor längre än en mil. Det ni, Kalla och Haag… och alla andra så framgångsrika svenska kvinnor i världscupen i långlopp. “Misstaget” kom att rättas till. Men det tog nästan 60 år…”

Saxat från en längre, mycket intressant artikel med rubriken “Mandomsprovet. Tolvtaggaren. Vasaloppet. Numera öppet även för kvinnor” av Kjell Pettersson i senaste numret av veckotidningen Internationalen (pappersupplagan).

Skaffa dig en prenumeration på denna oumbärliga socialistiska tidning. Se tidningens hemsida hur du går tillväga.