Idag demonstrerar vi

Jorge | | Bloggat


Allt kvinnorörelsen gjort under 100 år har lett till en rad reformer och en ökad medvetenhet om vårt lika värde. Samtidigt återstår det som den första kvinnorörelsen agiterade för; exploateringen av den kvinnliga arbetskraften och kvinnors kroppar. Låga löner, dåliga arbetsvillkor och våld mot kvinnor är fortfarande verkligheten för många av världens kvinnor, menar Eva Schmitz i Skånskan. Röda Lund instämmer och hoppas vi ses ikväll 19.00 på Stortorget i Lund. Vi kommer gå under banderollen ”Krossa Patriarkatet – Socialistiska Partiet Lund”.

Läs mer på Röda Lund:
En socialistisk kvinnokamp
Inga pigor åt överklassen!
Klass och sexualitet funkar bra ihop
Slappa jävla män!
Feministiskt självförsvar är grejen!

Broschyren: Socialistisk feminism – en nödvändighet (Läs på nätet eller beställ den från us(at)socialistiskapartiet.se)