Internationell kvinnosolidaritet i praktiken

Jorge | | Feminism


Upprop för solidaritet: Frihet och jämlikhet mellan könen i Iran!

En grupp iranska feminister och kvinnorättsaktivister både i Iran och i exil, kräver ett slut på statligt våld och förtryck, liksom omedelbar frigivning av alla politiska fångar i Iran och uppmanar omvärlden att ställa sig bakom iranska kvinnors krav.

De inbjuder alla försvarare av kvinnans rättigheter, aktivister, organisationer och nätverk över hela världen att visa sin solidaritet med den iranska kvinnorättsrörelsen genom att organisera initiativ under parollen ”Frihet och jämlikhet mellan könen i Iran”, under mars månad 2010 med fokus på den internationella kvinnodagen.

Hittills har nära 1 000 individer, bland dem många kända feminister och 50 stora och små kvinnoorganisationer och nätverk med tusentals medlemmar, samt en rad kvinnotidskrifter från hela världen, skrivit under uttalandet och lovat konkreta aktioner under kvinnodagen.
Uttalandet har publicerats i tiotals hemsidor och tidskrifter i hela världen.

I sitt uttalande skriver nätverket bland annat:
– Den transnationella solidariteten mellan feminister och kvinnorättsaktivister och deras iranska motsvarigheter är icke enbart begränsad till kvinnors kamp, den stöder också den bredare rörelsen för demokrati i Iran. Olika medborgarrättsrörelser i Iran har sedan lång tid varit i kontakt med både den transnationella iranska och den internationella rörelsen. Global solidaritet är avgörande för att ge röst åt deras upprepade krav på frihet och jämlikhet i Iran.

Saker att göra

På det nya nätverkets hemsida http://www.irangenderequality.com, kan man läsa förslag för agerande.

– Markera 8 mars genom att i tidningar, tidskrifter, bloggar, föredrag, demonstrationer och sammankomster fokusera på kvinnans situation i Iran;

– Organisera lokala sammankomster som fokuserar på den pågående kampen i Iran som en del av ”World March of Women”;

– Använd slagorden ”Frihet och likställighet mellan könen i Iran” på webbsajter, Op-Eds, flygblad, annonser, offentliga demonstrationer, liksom i andra innovativa sammanhang anordnade av aktivister, artister, feminister och intellektuella;

– Håll kontakt med oss via vår e-mail, blogg, Facebook ”Gender Equality”, i vilka vi samlar nyheter och reaktioner rörande de internationella ”Freedom and Gender Equality in Iran”-initiativen. Vårt mål är att dessa sidor också ska komma att bli virtuella platser för debatter och samtal mellan feminister och kvinnorättsaktivister i världen och i Iran;

– Gör korta filmer och tag foton av dina lokala aktiviteter för ”Frihet och jämlikhet mellan könen i Iran”. Vi kommer att samla dessa och publicera dem på internetsidorna nämnda ovan.

Intressant?

Bloggat: Svensson, Röda Lidköping, Mullvaden, Röda Lund, Röda Malmö, HBT-sossen, Ilona Sz Waldau, Martin Moberg,
I media SVD1, 2, 3, 4, 5, GP1, 2, DN1, 2, 3, 4, AB1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,