Internationella kvinnodagen behövs!

Jorge | | Bloggat


Kvinnor till vänster och män till höger! Under mandatperioden har kvinnornas stöd för det rödgröna blocket slagit rekord, visar en specialstudie som Sifo har gjort för SvD. Och könsgapet, den politiska skillnaden mellan könen, var förra året det största hittills.

Det är bara att konstatera att kvinnor ÄR smartare än män. Nåja, i varje fall är det säkert fler kvinnor än män som tillhör arbetarklass. Dessutom har den sittande alliansregeringens politik drabbat kvinnor i väldigt stor utsträckning.

Nya sjukskrivningsregler, sänkning av a-kassan och högre avgift och nya villkor för deltidsarbetande, ökad arbetsbelastning inom vården och ökat inkomstgap mellan könen är några exempel på regeringens kvinnofientliga politik. Pigavdrag och vårdnadsbidrag har bidragit till att konservera könsroller och orättvisor.

Kvinnodagen fyller hundra år idag. Uppenbarligen behövs dagen fortfarande. Kvinnor straffas när de föder barn. Övergreppen mot kvinnor fortsätter, både här och där. Kvinnor är underrepresenterade i olika sammanhang. Kvinnodagen 8 mars måste återvända till sitt ursprung av socialistisk kvinnokamp.