Den kalla vintern fortsätter orsaka problem

Jorge | | Bloggat


I Göteborg så kan man säga att det som döljs av snö kommer fram i tö. Det handlar om stadens vattenledningar som är gamla och slitna på många ställen. Inte alls underhållna och utbytta på ett sådant sätt att de tål långvarig frost och djup tjäle så att marken är frusen långt längre ner än normalt i Göteborgstrakten. Nu när marken börjar tina upp i takt med att dagarna blir allt varmare så orsakar sättningar i marken att rören spricker och går av.

Den största läckan i Göteborg var när ett huvudvattenrör från det ena av stadens vattenverk, Lackarebäck, gick av invid ett radhusområde i Skår i Örgryte. Flera av radhusens källare fylldes snabbt med avtten och i stora delar av Göteborg mäktes det inträffade genom att vattentrycket var märkbart lägre. Så var det bland annat hemma hos mig. Utöver denna läcka så har det upptäckts ett tjugotal läckor till i Göteborg och en stor läcka i Partille på en huvudledning från Kåsjön till orten. Sammantaget betyder alla läckor att det är brist på vatten i Göteborg och folk uppmanas nu att spara. Blir det fler rörbrott kan läget bli mycket problematiskt.

En god sak med det hela är dock att gamla ledningar nu kommer att bytas mot nya. Det är ju bara synd att sådant ska ske av tvång när når redan hänt istället för att ske innan något händer. Det kan ju vara något problematiskt för folk att klara sig med för lite vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us