Fattigdomen i världen ökar

Jorge | | Bloggat


Världen går mot en ökad polarisering. Kapitalismen skapar både fattigdom och rikedom, fast i helt olika skikt i samhället. Medan överklassen får stora skattesänkningar och pigavdrag så är nu var fjärde ensam mamma fattig.

Och antalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet.
– Det är inte förvånande. Det som förvånar är att det inte blir någon diskussion om vad vi ska göra åt det, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Makalösa föräldrar.

Det är samma mönster över hela världen. Antalet svältande har ökat med flera hundra miljoner och uppgår nu till en bra bit över en miljard. Men även i de utvecklade delarna av världen växer fattigdomen.

Tältstaden hans nya ”hem”, läser jag idag i SvD.
– Om jag uppger min adress på Lafayette Street kan jag vara säker på att ingen arbetsgivare hör av sig, säger James Davis som är en av hundratalet invånare i en tältstad mellan betongpelarna som håller uppe en av motor­vägarna i Nashville.

Allt fler tältstäder växer upp i USA i spåren på krisen och den ökande arbetslösheten. Talesmän för organisationer som bekämpar hemlöshet uppger att ensamstående män fortfarande dominerar men att det skett en tioprocentig ökning av antalet hemlösa kvinnor och små barn under lågkonjunkturen.

Det blir alltmera uppenbart att det kapitalistiska systemet måste ersättas med något bättre. Capitalism isn´t working – another world is possible.