”Sluta leka marknad!”

Jorge | | Ekonomi


Det är dags att ordna upp underhållet av järnvägen, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
– Det är dags att sluta leka marknad och reglera underhållet av järnvägen. Det säger Sekos ordförande Janne Rudén efter att vintervädret orsakat sammanbrott för tågtrafiken i södra Sverige (AB 23 feb 2010).

Vintervädret har orsakat kaos för järnvägsnätet. Bakgrunden till detta är enligt Seko – Facket för service och kommunikation – för lite personal, ingen reservkapacitet och sänkt underhållsnivå.

Några siffror ger vid handen att 1970 transporterade järnvägen 6,2 miljarder personkilometer. 2008 var motsvarande siffra 11 miljarder. Även godstrafiken har ökat. 1970 transporterade järnvägen 17,3 miljarder tonkilometer. 2008 var det 23,1 miljarder.

SJ delades 1998 i två delar. SJ fick ansvaret för transporterna och Banverket för infrastrukturen. Omfattande nedskärningar började. 1989 arbetade 7 257 med banarbete. 2008 var antalet nere i 5 816. Samma sak när det gällde trafiken. 1989 arbetade 26 240 inom trafiksektorn. 2008 var det 10 788.
Det övergripande målet för både SJ och Banverket blev att tjäna pengar.

”Kolossalt fiasko”

Seko och dess ordförande Janne Rudén anger också andra orsaker till vad som mer eller mindre kan kallas för ett sammanbrott för järnvägstrafiken.

– Upphandlingar av underhållet har skötts alldeles för dåligt. Antalet personer som arbetar med underhåll på spåren har minskat med 1 500 personer. I stället har de som arbetar med att ta förfrågningar, analysera anbud och skriva kontrakt med andra utövare mångdubblats, säger Janne Rudén i ett pressmeddelande.

– Ekonomer klarar inte att bygga ett samhälle som är beroende av tekniska lösningar och en fungerande infrastruktur. Vi kan bara konstatera att avregleringen av järnvägen är ett ideologiskt marknadsexperiment som blivit ett fiasko av kolossala mått. Nu är det dags för teknikerna att ta över och ge oss en fungerande järnvägsinfrastruktur och järnvägstrafik. För samhället, resenärernas och våra medlemmars bästa, säger Janne Rudén.

Läs mer: Mer kaos för att lösa kaos, Misskötseln av järnvägssystemen kan få allvarliga följder, Järnvägstrafik och marknad fungerar inte, Avprivatisera välfärden

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,