Ta bort reseavdraget

Jorge | | Bloggat


Reseavdraget som man gör för resor till och från arbetet gynnar i praktiken bilismen. Det är bilisterna som drar av. Fusket är också mycket utbrett:

Dagens reseavdrag (skatteavdrag för resor till arbetet) gynnar bilresande. Den som gör avdrag för bil får dra av ett bestämt belopp per mil. Den som gör avdrag för kollektivtrafik får istället dra av för det sammanlagda biljettpriset. För cykel medges endast ett avdrag med 250 kr per år. I praktiken är det främst bilpendlare som kan använda avdragsmöjligheten.

Fusket är omfattande eftersom systemet är svårkontrollerat. Skatteverkets undersökningar visar att närmare hälften av antalet avdrag är felaktiga. Fusket kostade år 2003 statskassan ca 1,4 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter.

Det betyder att reseavdragen fungerar som en subvention av resande med bil från oss andra och samhället. En stor del av avdragen sker dessutom i Göteborgsregionen och hälften sker i storstadslänen där den bästa kollektivtrafiken finns:

De sammanlagda reseavdragen i Dalarna, Gävleborg och alla län norr om dessa uppgick till 1,8 miljarder kr 2003, vilket är samma belopp som drogs av enbart i Stockholms län. Hälften av den sammanlagda summan som drogs av 2003 (5,9 miljarder av totalt 12,3 miljarder kr) hamnade i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Bara en tiondel av de totala avdragen gjordes i Norrlandslänen.

Av de 10 kommuner som det dras av mest i ligger 7 stycken i Göteborgsområdet och 8 i Västra Götaland. Sammanlagt drogs år 20o3 2,4 miljarder av från skatten för resor i Västra Götaland vilket är lika mycket som i Stockholmsregionen (inklusive Uppsala län). De tre län där störst andel av inkomsttagarna drar av för resor är Hallands län, Uppsala län och Västra Götalands län.

Ett miljöovänligt sätt att transportera sig subventioneras alltså. Subventioneran är extra stora i göteborgsområdet. Det finns ingen anledning att ha en sådan subvention kvar. Det bästa är därför att ta bort reseavdraget. Det är ett bra sätt att minska trafiken, till och med bättre än trängselavgifter. Precis som trängselavgifter är det dessutom fördelningspolitiskt riktigt. Det slår hårdare mot de som har mer. Framförallt är det nämligen dessa som utnyttjar reseavdraget.

Att ha ett resformsneutralt reseavdrag kvar kan också vara en variant, men jag kan inte se nån anledning för samhället att subventionera resande. Det är inte klimatsmart och miljövänligt helt enkelt. Därför är det bättre att att bort avdraget.

Intressant?
I media: ETC, Fria1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS. Det kan ha förekommit förändringar i reseavdraget efter år 2003 som jag inte är medveten om. DS.

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us