Den blågula koldioxiden från Kina

Jorge | | Bloggat


De svenska storföretagen anställer stort i Kina och andra länder medan personal-styrkan i Sverige minskar. Svenska storföretag anställer 10 000-tals kineser. Samtidigt sparkar de 10 000-tals svenskar.
– Företagen använder Kina som en trampolin för att få ner arbetskostnaden och ta sig ut på världsmarknaden, säger professor Ari Kokko.

Aftonbladets kartläggning visar att de tio största svenska exportföretagen nästan tredubblat antalet anställda i Kina under 2000-talet, från drygt 7 000 till över 22 000. Samtidigt sjönk deras personal i Sverige från 132 000 till 103 000.

Kinaflytten säkrar de svenska jobben, påstår Svenskt Näringsliv. Jobbflytt är sällan så lönsamt som företagen vill ge sken av, säger man från Unionen.

En sida av saken som sällan blir belyst är sambandet mellan de svenska och andra utländska satsningarna i Kina och de ökande koldioxidutsläppen. “Det är lätt att peka finger åt Kinas flitiga byggande av nya kolkraftverk, men det kan vara värt att veta vad de ofta används till: att producera varor som konsumeras i Västvärlden. Av världens totala koldioxidutsläpp är 23 procent utsläpp som ligger inbäddade i varor som oftast går från fattiga länder till rika”.

En rapport från Naturvårdsverket 2008 visade att Sveriges per capita-utsläpp ökar från 6 till 10 ton om utsläppen för produkter bokförs där de konsumeras i stället för där de produceras.

Läs mer på Effekt.