“Här är ditt liv, lilla gumman” – Feministiskt Forum 2010

Jorge | | Feminism


Den 24 april 2010 arrangeras Feministiskt forum 2010. Eftersom det är valår står politiken i centrum. 2010 års paroll är “Här är ditt liv, lilla gumman” och syftar till att på olika sätt belysa vilka konsekvenser politiska beslut och agendor får för jämställdheten och feminismen – på ett individuellt och ett strukturellt plan.

Feministiskt Forum är ett nätverk av individer från olika feministiska organisationer och partier som årligen anordnar ett Feministiskt Forum i Stockholm. Syftet är att främja feministisk debatt i allmänhet och erbjuda alla feminister en helg av umgänge, kunskap och debatt.

Fyra forum har redan genomförts (2005, 2007, 2008 och 2009). Både privatpersoner och organisationer är välkomna att vara med i nätverket. Det enda som krävs är att man vill verka för en konstruktiv debatt kring feministiska frågor. I år är det fler organisationer än någonsin som är med och arrangerar forumet och vår förhoppning är att det ska fortsätta växa och bli ett självklart och återkommande arrangemang. Forumet arrangeras i samarbete med ABF Stockholm.

Hemsida
Program