Inga pigor åt överklassen

Jorge | | Bloggat


Hälften av rutpengarna gick till rika, kan vi läsa idag. Nästan hälften av den halva miljarden i rutpengar gick till de 4 procent av befolkningen som tjänar mest. Det är en sanning om avdraget för hushållsnära tjänster.
Det visar sig att rutavdraget utnyttjas långt oftare av folk som tjänar mycket pengar. Av Sveriges drygt fyrtiotusen miljoninkomsttagare gjorde 15 procent avdrag. Av folk med vanliga inkomster färre än 1 procent.
”Om ni tar bort rut-avdraget kan bara de rika köpa hjälp”, skriver Jeanette Gorosch på företaget Nannynu i DN idag. Hon talar naturligtvis i egen sak. Men de argument som hon och hennes likar använder börjar bli alltmera ihåliga.
Det visar sig att det är i huvudsak de välbeställda som använder sig av pigavdraget. Alltså en ren skattesubvention av städtjänster åt rika och höginkomsttagare. Och framför allt är detta en tjänst som, med skatteavdrag, fördelas efter betalningsförmåga och inte efter behov. För samtidigt försämras möjligheterna för pensionärer, sjuka och handikappade att få den hjälp de behöver.
På internationella kvinnodagen deltog jag i en demonstration och hörde då följande passande ramsa skanderas:
Inga pigor åt överklassen – låt de städa de egna dassen!