Historia skall inte politiseras!

Jorge | | Bloggat


Historia skall inte politiseras skriver NSK ledarskribent Johan Hammarqvist. För en gång skull måste jag hålla med honom. Tyvärr så används historian politiskt inte bara av socialdemokraterna utan även av de borgliga partierna. Jag tänker på den statliga myndigheten “Levande Historia” som har gett oss en officiell stämpel på vad som vi skall anse om förintelsen och de kommunistiska diktaturerna. Historia skall tolkas och debatteras av forskarsamhället och den intresserade allmänheten. Det skall inte vara statens, riksdagens och regeringens uppgift att föreskriva hur historien ska tolkas och användas.

Henrik

NSK Nsk http://www.historieuppropet.se/

HD HD HD