– Vi vill bygga kämpande fack i Ryssland

Jorge | | Fjärde Internationalen


– Jag lever i ett avpolitiserat samhälle, en avpolitiserad kultur, folk ser inga alternativ och folk i allmänhet bryr sig inte.
Det säger Ilya Budraitskis från Ryssland. Han arbetar i organisationen Vpered, Framåt, där fackliga frågor och antifascism är de två stora frågorna. De försöker bygga kämpande fackföreningar. Erik Sjöberg träffade honom nyligen på Fjärde Internationalens kongress.

Man applåderar inte på Fjärde Internationalens kongresser. Skälet är att talare med retoriska färdigheter inte ska få större fördelar än vad de redan har och att osäkra talare inte ska behöva känna sig ännu osäkrare. Att det inte ska bli ännu svårare att uttrycka åsikter som man vet inte har de flesta bakom sig. Man applåderar inte eftersom det är de logiska argumenten som läggs fram som ska värderas, inte publikdragande floskler eller retoriska grepp.
När Ilya Budraitskis går upp i talarstolen och deklarerar att den ryska grupp som han är medlem i har bestämt sig för att söka medlemskap i Fjärde Internationalen bryts denna regel och de närmare tvåhundra kongressdeltagarna reser sig upp och applåderar.

Inga alternativ
– Situationen är inte lätt i Ryssland, berättar Ilya. Staten är repressiv och långt ifrån demokratisk. Samtidigt blir det styrande partiet med Medvedev och Putin allt mindre populärt, vilket beror på deras nyliberala politik som slår hårt mot många människor.
Men det finns för de flesta inga riktiga alternativ, även om många också röstar på det gamla kommunistpartiet som ändå ställer vissa krav på sociala reformer.
– Samtidigt står inte heller det partiet för någon demokratisk politik utan snarare för en stalinistinfluerad nationalism, säger Ilya.
– Men det handlar om mer än att folk inte ser några alternativ, som på så många andra platser så har eliten lyckats avpolitisera samhället, fortsätter han.
– Jag lever i ett avpolitiserat samhälle, en avpolitiserad kultur, folk ser inga alternativ och folk i allmänhet bryr sig inte.

Nyliberalt
Den nyliberala kursen ligger alltså fast, något som gör krisens konsekvenser ännu värre. Saker som arbetslöshetsersättning existerar knappt. I vilket fall är den så låg att Ilya menar att den är meningslös att söka. Man kan få omkring hundra euro i månaden, det går aldrig att leva på. En hyra, åtminstone i Moskva kan vara fem gånger så hög för bara ett litet rum.
Bostadsfrågan är också en av de frågor som den socialistiska rörelsen Vpered eller Framåt arbetar mest med genom de olika sociala rörelser som de är engagerade i.
Den fråga som organisationens omkring 60 medlemmar arbetar allra mest med är fackliga frågor där de försöker bygga kämpande fackföreningar. Organisationen arbetar också aktivt med antifascism. Den ryska fascistiska rörelsen har blivit känd på senare år just för sina brutala attacker mot invandrare och vänstermänniskor. Ilya framhåller samtidigt att de ryska fascisterna helt misslyckats med att bygga någon verklig rörelse.
När jag frågar Ilya varför Vpered bestämde sig för att gå med i Fjärde Internationalen så svarar han att de har diskuterat frågan under flera år och lagt märke till att Fjärde Internationalen ligger nära dem politiskt på många sätt. De tror också att ett medlemskap kan stärka dem, men också den i nuläget svaga ryska vänstern.
Så låt oss välkomna de ryska kamraterna i Vpered till Fjärde Internationalen.

Erik Sjöberg
intis@internationalen.se

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us