Solidaritet med Greklands arbetare.

Jorge | | Fjärde Internationalen


Deklaration av  Francisco Louça (Portugal), Boguslaw Zietek (Polen) och Olivier Besancenot (Frankrike)

För andra gången har de grekiska arbetarna på uppmaning av sina fackliga organisationer paralyserat landet för att säga nej till den outhärdliga åtstramning som Papandreous socialistiska regering antagit så att staten kan fortsätta att ge miljarder till banker och andra finansinstitut som spekulerar i den grekiska statsskulden.

I demonstrationer landet över har de arbetande visat sin styrka och beslutsamhet. Allt har stått still- flyg, båtar, tåg, tunnelbana, bussar. Skolor har stängts, likaså administration och banker, hälsovården gick på sparlåga, fabriker stod still, radion och teven sände inget.

De gav regeringen och dess europeiska kollegor det enda svar de förtjänade.

Vi uttalar vår fulla solidaritet med Greklands arbetare och folk. I övriga Europa upprepar vi vår vägran att betala kostnaderna för en kris som endast bankerna, finanshajarna och företagsägarna är ansvariga för. Det är upp till dem att betala.

Låt oss ena våra krafter i den gemensamma kampen

11 mars 2010