K2020 är ett misslyckande redan i förväg

Jorge | | Bloggat


För att målet på en 21-procentig minskning av koldioxidutsläppen i Göteborg ska kunna uppnås krävs betydligt mer än det som återfinns i K2020.

Det krävs ett stopp för externa köpcentrum och en avveckling av de som finns. Istället för Kållered kan området längs med Mölndalsvägen utvecklas till ett blandat handels- och bostadsområde i betydligt större utsträckning än idag. Exempelvis kan den gamla Saab-fabriken (idag Weigl) användas till annat när den väl läggs ner. För det är något som med all säkerhet kommer att hända. Det finns gott om tomma ytor i Mölndalsåns dalgång som kan användas till mycket.

Vidare krävs en snabbare utbyggand av pendelstågstrafiken. Detta kan lösas snabbare än vad den tunnel som kallas Västlänken skulle innebära. Genom att helt enkelt flytta centrum för pendelstågstrafiken till en ny station vid Gamlestadstorget/Gamlestadens Fabriker kan man få genomgående pendeltåg inom en snra framtid.

För att förbättra pendeltågstrafiken ytterligare på kort sikt byggs också en ny station vid Almedal/Elisedal/Kallebäck som kan kombineras med anläggande av en bussterminal och ett större köpcentrum som byggs tvärs över motorväg och järnväg. På Hisingssidan anläggs en station vid Tingstad/Brunnsbo. I de fall det finns begränsningar att köra pendeltåg genomgående på grund av kapacitetsbrist som exempelvis Marieholmsbron över älven så kan ma köra en del tåg enbart till Tingstad på Hisingen liksom att end el tåg kan gå till centralen som förut. På liknande sätt kan göras på andra järnvägar. På sikt behöver naturligtvis alla järnvägar bygas ut till dubbelspår och västra stambanan mot Alingsås kanske till fyrdubbelt spår.

Med detta perspektiv behöver inte Västlänken byggas överhuvudtaget. Pengar sparas och kan då användas för utbyggnad av spårvägen. Till att börja med byggs den sen 1960-talet planerade spårvägen till Backa ut samt en spårväg på Norra Älsvtranden till Lundbyvass, Lindholmen och Eriksberg. Därefter kan man göra andra utbyggnader.

K2020 räcker alltså överhuvudtaget inte till om det gäller att uppnå de miljömål som Göteborg satt upp. Det krävs mycket mer. Både av politiska beslut och visioner. Biltrafiken måste minska rejält och då räcker det inte med trängselavgifter, utan det behövs mer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us