Att vara revolutionär: Del 1

Jorge | | Bloggat


Vi återpublicerar Röda Lunds bloggserie ” Att vara revolutionär”. Varje söndag i tretton söndagar framöver. Texten är skriven av Håkan Blomqvist, lärare på Södertörns högskola, medlem i Socialistiska Partiet och kämpande revolutionär.

Vad innebär det att vara revolutionär? I svenska akademins ordlista förklaras ordet “revolution” med “omvälvning, omstörtning, statsvälvning”, och den som aktivt deltar i sådana tillställningar är, enligt ordlistan “revolutionär”. För folk i allmänhet är nog oftast revolutionär någon som med våld försöker störta en regering och vända upp och ned på samhället. Bland “revolutionära” organisationer tänker de då på terrorister som bränner av bilbomber i Mellanöstern eller utdelar nackskott i Baskien. Ja, tanken går kanske till och med till nynazistinka grupper, “högerrevolutionärer” som vill omstörta samhället åt ett annat håll än “vänsterrevolutionärerna”. Men när vi socialister talar om revolutionärer, menar vi inte omstörtare i allmänhet. Vi känner ingen särskild sympati för alla som vill omstörta och ser inte viljan till radikal förändring som någon allmän dygd, frikopplad från det syfte och de metoder som den viljan uttrycker. Det är förstås lätt att förstå när vi talar om nynazistiska “högerrevolutionärer”. Att de använder utomparlamentariska metoder för att störta en regering är ingenting vi känner någon sympati för. Själva syftet med deras kamp är ju motsatsen till vår.

Men det här icke-existerande släktskapet kan också gälla andra omstörtare; sådana med religiösa förtecken förstås, som kristna eller muslimska fundamentalister, men också vänsteromstörtare som kanske tycks dela våra långsiktiga mål. Den tyska s k Baader-Meinhof gruppen, Röda Arméfraktionen, på 70-talet hade ju en slags socialistisk målsättning. Men gruppens metoder förstörde varje möjlighet att nå målet. Så det är omöjligt för oss att känna någon samhörighet med dem inom någon sorts “revolutionär familj”. Nej, när vi talar om vår egen rörelse som revolutionär menar vi något helt annat än omstörtning i allmänhet. Vi talar om revolutionär i marxistisk och socialistisk mening. Så, vad betyder det?

Jo, vi förenas kring den revolutionära uppgiften: Att försöka avskaffa kapitalismen och ersätta den med en demokratisk och folkstyrd hushållning för människornas behov istället för privat vinst och ersätta den med en demokratisk och folkstyrd hushållning för människornas behov istället för privat vinst. Här finns inte plats att gå in så mycket på skälen för denna nödvändiga omvandling. Svälten, slummen, folksjukdomarna, orättvisorna, krigen, förtrycket och hoten mot det ekologiska systemet och själva livets förutsättningar.

Vi inbillar oss inte att det vi kallar socialism är något trollspö som löser alla de här världsproblemen och alla mänskliga problem. Men det vi är övertygade om är att kapitalismen inte har någon egentlig möjlighet att komma till rätta med dem. Tvärtom, kapitalismen är själv en av de viktigaste källorna till problemen.