Känner du förtroende för Reinfeldt?

Jorge | | Bloggat


Har Reinfeldt något med Reinfeldts usla politik att göra?
Ännu en av dessa märkliga mätningar av “förtroendet” för partiledarna. Märkliga därför att det aldrig framgår vad detta “förtroende” innebär. Hur som helst, en sak upphör aldrig att fascinera mig och det är att Fredrik Reinfeldt alltid ligger på förstaplatsen.

Hans politik ratas av allt fler, men själv toppar han när det gäller “förtroende”. Visserligen har han minskat några procent sen förra gången, men ändå, han leder. Exakt hälften av väljarna, 50 procent, säger att de har stort eller mycket stort förtroende för honom.

Alla opinionsmätningar om partier ger de rödgröna ett stort försprång. Men Fredrik han leder på egen hand jämfört med alla andra partiledare. Ska man då tolka opinionen som att svenska folket vill ha en rödgrön regering med Reinfeldt som statsminister?

Skulle inte tro det. Min egen uppfattning är att Fredrik Reinfeldt har genomfört en av de smartaste ommaskeringarna av svensk borgerlighet någonsin. Genom att framställa sig som det Nya Arbetarpartiet kom moderaterna upp ur sin djupa svacka och Reinfeldt har lyckats samla övriga borgarpartier kring en snyggt förpackad nyliberal politik som ökat klyftorna och orättvisorna samtidigt som man duperat en del vanliga människor med skattesänkningar (vilka egentligen är ett led i en nedmontering av välfärd och för ökad privatisering). Att det kommer surt efter har inte varit så lätt för alla att genomskåda.

Handikappade tvingas till soc, läser jag idag i AB. Allt färre funktionshindrade har ett jobb, skriver debattören. Det var illa redan under förra regeringen. Reinfeldts “arbetslinje” har inte gjort saken bättre, snarare tvärtom.

Den 10 mars kom Socialstyrelsens rapport ”Inkomster och utgifter för vissa personer 20-64 år med funktionsnedsättningar”. Där konstateras att det är dubbelt så vanligt att människor med funktionsnedsättning har socialbidrag jämfört med befolkningen i stort. Många tvingas avstå från läkarbesök och läkemedel på grund av privatekonomin.

Även i stort ökar arbetslösheten. Statistiska Centralbyråns rapport visade att Antalet arbetslösa ökade med 72 000 personer jämfört med februari 2009 till 459 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent av arbetskraften.

Jag undrar när vissa personer ska börja göra en koppling mellan Reinfeldts politik och Reinfeldt själv? Uppriktigt sagt, vem kan känna förtroende för Reinfeldt när det gäller att skapa ett rättvist samhälle? Tror du på hans “arbetslinje”?

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: