En demokratisk planering av samhället är lösningen

Jorge | | Fjärde Internationalen


Dagbok från en välrdskongress

Revolutionärer från Bolivia, fackföreningsaktivister från Algeriet, socialister från Pakistan, antikapitalister från Frankrike – häromveckan avslutades Fjärde Internationalens världskongress. Världsorganisationen som bildades för över sjuttio år sedan av socialister och revolutionärer som vägrade kapitulera för såväl stalinismen i öst som kapitalismen i väst är inne i ett nytt skede. Bland myllret av ombud och gäster från över fyrtio länder jorden runt fanns en delegation från Socialistiska Partiet i Sverige. Här är dagboksanteckningar från en omtumlande vecka.

Tisdag:

Fjärde internationalens världskongress har startat. Vi är tre personer från Socialistiska Partiet här. Snökaoset i Köpenhamn hindrade tyvärr den fjärde från att genomföra sin resa, massor med flyg inställda.

Delegater, gäster, observatörer och funktionärer samlade. Idag inleddes kongressen med en hel del formaliteter. Sedan inledningstal kring vad internationalen gjort sedan den senaste kongressen 2003. En genomgång av kamrater som avlidit under perioden och en tyst minut för alla som dött i kampen för rättvisa.

Det internationella läget och två dagars diskussion: Vår syn på krisen, USA:s ekonomiska situation och militära aggressivitet, Kinas och Brasiliens med fleras nya roll, vänstervågen i Latinamerika med Ecuador, Bolivia och Venezuela men samtidigt nu allt fler högerregeringar som t ex i Chile

Några nedslag i diskussionen: Vi måste tydligare understryka kopplingen mellan klimatkrisen och den ekonomiska krisen. En kamrat berättade att efter högerkuppen i Honduras har sexton HBT/transpersoner mördats, alla dessa var dessutom politiskt aktiva mot kuppen. Frågan om kvinnoförtryck används ofta som motiv för imperialism. USA säger sig bekämpa kvinnoförtryck i Afghanistan men samarbetar med de mest reaktionära krafter som Saudiarabien. Vi måste driva feminism och HBT-frågor utan att vara islamofober eller eurocentriska.

Papperslösa ockuperar sin arbetsplats sedan flera månader i Frankrike. Fascismen på gatorna börjar komma tillbaka i Storbritannien, fascistiska fotbollshuliganer slår sönder butiker som tillhör personer från Asien och Afrika. Hittills har dock antirasisterna varit fler vid motdemonstrationer.

På Irland offentliga sektorn genomfört lönesänkningar på 5-15 procent med stora massdemonstrationer som följd, där t.o.m. polisen deltog. Kvinnorörelsen har fått ny fart i Ecuador och en ny form. Kvinnor från ursprungsbefolkningar, stadsmiljöer och HBT/transrörelsen kämpar tillsammans.

Ämnen som återkom under diskussionen idag:
Ursprungsbefolkningarnas kamp är avgörande och direkt sammanlänkad med den antikapitalistiska och ekosocialistiska kampen.

Vår analys av socialdemokratin måste förtydligas och fördjupas.

Vad händer när det skapas ett ”tomt utrymme” i politiken, när vare sig socialdemokratiska eller vänsterreformistiska krafter kan ge svar på krisen? Vissa menar att det är en jättemöjlighet för oss i den antikapitalistiska vänstern, andra att det inte automatiskt underlättar.

Intryck och lärdomar jag fått idag i pauser, vid måltider över en kopp kaffe eller en öl:
Kamraten från Bolivia återkommer till den stora tacksamhet han känner för den svenska insamling som gjorde det möjligt för den bolivianska sektionen att resa till kongressen. Mitt svar är att det inte handlar om att vi hjälper dem, utan att vi delar det som finns. Idag gjordes 25 inlägg i plenumdebatten, men bara 5 av kvinnor. Dagarna ser ut så här: kl 9-12:30 plenum (med en kvarts paus), 12:30-14:30 Lunch, 14:30-19 plenum (med en kvarts paus), 19 middag, Gruppdiskussioner av olika slag 20:30-22

Ja ni förstår att man blir mör. De funktionärer som arbetar som översättare gör ett enormt jobb. De sitter i bås, översätter simultant i en mikrofon och man kan välja på översättning till franska, engelska eller spanska i sin mottagare. När skriftliga ändrings- och tilläggsförslag ska göras, motioner läggas och uttalanden ställas till kongressen ska allt finnas på alla tre språk. Så översättarna jobbar mycket även i pauser, kvällar och nätter med de skriftliga delarna. Utan denna kraft är inget internationellt möte möjligt!

Det var allt för idag. Får se om jag hinner skriva i morgon.

Onsdag:

Idag blev det en intensiv och lång dag, så bara några korta intryck. Kl 20-22:30 hade vi möte för alla kvinnor på kongressen, en knapp tredjedel av ombuden. Det är en enorm manlig dominans så det var verkligen en befrielse att få delta på detta möte. Det finns en särskild text om kvinnors situation i kapitalismens kris. En kamrat från Danmark berättade också om det internationella HBT-seminariet i somras, nästa ska äga rum 2011
Avslutningsvis fick jag idag lära mig att det språk som 99 procent av befolkningen talar på Mauritius, deras kreol, gjordes till skriftspråk på 1970-talet av den grupp som är Fjärde Internationalen närstående. Fram tills dess hade bara de koloniala språken franska och engelska funnits som skriftspråk.

Onsdag/torsdag:

Här kommer lite mer utförligt om onsdagen och en del personliga intryck

Vi är överens om synen på krisen, såväl den ekonomiska som den ekologiska. Kapitalismen går fram med ny aggressivitet, även militärt från imperialistiska länder. En del menar att situationen i Mellanöstern och risken för nya krig där saknas i resolutionen. Vi skulle behöva analysera mer de sociala rörelserna och deras och vårt deltagande i de globala sociala forumen. En frågeställning som gjorts är om vi ska använda oss av ordet socialliberal, somliga menar att de regeringarna/partier vi kallar socialliberala numera är rent nyliberala. Det behövs en fördjupning kring Afrika och Östeuropa. Vissa menar att beskrivningen av Kuba är otillräcklig. Vi är generellt sett överens om analysen av Latinamerika, att Venezuela, Bolivia och Ecuador befinner sig vid ett vägskäl i sina processer. Flera kamrater har lyft fram våldet och kriminaliseringen av fattiga människor (med bekämpandet av droger som svepskäl) i Latinamerika.

Några andra intressanta berättelser under samtal i pauser och vid måltider:
I Algeriet har det varit en period av facklig mobilisering och strejker. Lärarna lyckades uppnå 32 procentiga löneökningar. 11 000 arbetare på en bilfabrik gick ut i strejk och genomförde en demonstration i den staden. Man har lyckats höja minimilönen med 27 procent, dock var detta ändå en besvikelse eftersom köpkraften har minskat kraftigt så det motsvarar inte behoven.

På Mauritius har människor på flera mindre öar drivits bort för att militärbaser ska byggas. Men man har använt argumentet att dessa öar ska vara ”skyddad maritim zon” av miljöskäl. Detta har stora delar av miljörörelsen i Europa och USA köpt. Nu har organisationer i Mauritius kontaktat Greenpeace och andra för att få dem att ändra inställning. I en demonstration där befolkningen på öarna protesterade mot att ha blivit tvångsförflyttade, deltog många kvinnor. När kravallpolisen närmade sig ”i kedja” klev en stor mängd kvinnor fram och tog tag om polisernas känsligare delar och vred om. Det var effektivt!

Torsdag:

Vi har haft regionala möten, dvs. Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern. Föreslogs på Europamötet att vi ska satsa våra gemensamma krafter på den sociala kampen och på antikrigsrörelsen. Behovet av att samordna oss på europeisk nivå är stort. Finns det någon möjlighet på sikt vara ett europeiskt parti när vi ställer upp i EU-valet?

Ikväll var vi några som hade HBT-möte, där vi gick igenom vilket arbete de olika sektionerna har i denna fråga. En tjej från Italien berättade att det pågår en fruktansvärd offensiv mot HBT-personer nu i Italien med mycket ökat våld, och HBT-rörelsen har hittills inte lyckats bemöta detta kollektivt. De har bildat en grupp inom Sinistra Critica som jobbar med dessa frågor både inom och utanför organisationen. En federal domstol i Mexico City har beslutat att homosexuella har rätt att gifta sig och att prövas som adoptionsföräldrar. Detta har dock inte accepterats av delstaterna, utan detta har i stället mötts av ökad kriminalisering av och våld mot homosexuella utanför Mexico City. Det samma gäller rätten till abort.

Klimatdebatt: Vi måste motarbeta idén att om att överbefolkningen skulle vara anledningen till klimatförändringar. ”Radikala ekologister” försöker på detta sätt kontrollera kvinnors kroppar. I stället handlar det om att förändra den politiska situationen, om välfärd och kvinnors rättighet.
Andra krav som hänger ihop med klimatfrågan är: Stoppa vapenindustrin och Full asylrätt. Avskriv alla skulder och sätt i stället på dagordningen den historiska, ekologiska, sociala skulden Nord har till Syd. Vi måste undvika motsättningar mellan fackföreningar och miljöaktivister, vi kommer alla att drabbas av klimatförändringar. Vi ska inte köpa pratet om gröna företag som ska ge jobb, i stället ifrågasätta hela produktions- och konsumtionssystemet. Vikten av ett feministiskt perspektiv understryks, 80 procent av matproduktionen ligger i kvinnors händer, samtidigt drabbas de mest av hunger). Ursprungsbefolkningarnas perspektiv och kunskap måste tas med. Efter sammanbrottet i Köpenhamn blir mötet i Cochabamba, Bolivia, mycket viktigt.

En demokratisk planering av samhället är den enda lösningen men kan inte ske utan social kamp.

Fredag:

Idag ägnades hela dagen åt diskussionen om Fjärde Internationalens roll och uppgifter. Att bygga breda antikapitalistiska partier är ett politiskt perspektiv för att komma ur krisen, inte ett taktiskt drag. Det finns ingen färdig formel, man måste hitta sin väg i varje land. Förslaget är inte att upplösa Fjärde Internationalen, en ny international kräver politiska förutsättningar och vi startar en politisk process med målet att bygga en ny international.

En tydlig definition av termen antikapitalism är att man ska bryta med nuvarande system. Det finns helt uppenbara problem med att bygga bredare partisamarbeten, viket vi har erfarenhet av (som t.ex. Izquierda Unida i Spanien och Rifondazione Communista i Italien). Vi har en annan syn på parlamentarism och institutioner.

En fråga som återkom ofta är om det blir ”mer eller mindre plats” för den radikala vänstern när alla andra politiska alternativ vrids åt höger. En del menade att de f.d. reformistiska partierna inte längre spelar någon roll så vi måste därför börja bygga arbetarrörelsen från början. Andra påpekade att i vissa delar av världen spelar socialdemokratin fortfarande en stor roll.

De politiska förutsättningarna är väldigt olika för olika sektioner, det är det politiska läget, klasskampen, som avgör vad vi kan bygga. Vi kan därför inte fatta beslut om en ny international med massinflytande här. Men vi kan ha en öppen, t ex federativ inställning till en ny international.

Söndag:

Som ni märkt har tiden att anteckna minskat de sista två dygnen. Allt har blivit mer intensivt. I pauser har behovet att diskutera det som sagts i plenum ökat och även att delta i möten i mindre grupper. På lördagen fick vi en rapport från IIRE (International Institute for Research and Education) som FI stödjer. Institutet fyller en viktig funktion som plats, såväl fysiskt som digitalt, för internationellt utbyte av erfarenheter samt utveckling av analyser. Lördagen ägnades åt att rösta om allt vi diskuterat – och en del till. Det var också då det hettade till mer. Men vi avslutade vid kl 22:30 med att sjunga Internationalen och sedan hade vi ett första konstituerande möte i den internationella kommittén.

Måndag:

Vi avslutar nu en veckas kollektivt liv med 200 personer som har olika åsikter om det mesta men ändå strävar mot samma mål. Alla packar och ger sig av på kort eller lång resa hem. Storm är aviserad och likaså strejk inom flyget. Såväl klimatet som de sociala krafterna präglar därmed även vårt uppbrott och avsked. Men i våra ryggsäckar bär vi med oss ny kunskap, ny politisk kraft och många knutna kontakter. I morgon fortsätter den dagliga kampen

Anna A

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us