Rika tror att lagar inte gäller dem

Jorge | | Bloggat


Inte alla rika förstås. Men en del. Exempelvis ägaren av Bergsala AB i Kungsbacka, Owe Bergsten. Han har byggt inom ett naturreservat där följande regler gäller:

Föreskrifter för besökande till Hållsundsudde-Sönnerbergens naturreservat. Det är förbjudet att:

Skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
Skada växtligheten exempelvis genom uppgrävning av
växter.
Vidta åtgärd som kan verka störande på djurlivet exempelvis
att från nära håll fotografera boplats.
Göra upp eld.
Tälta eller ställa upp husvagn.
Föra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar eller
parkera annat än på anvisade platser.
Upplägga eller varaktigt förtöja båtar annat än inom härför
iordningställda hamnar eller båtplatser.
På ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare o. dyl.

I detta område har den gode Bergsten byggt en tennisbana, en swimmingpool och ett garage. Där finns uthus, gäststuga, stenlagda gångar och en brygga med pir. Allt utan bygglov och allt olagligt. Även om han had sökt bygglov hade han inte fått det för dessa byggen på grund av reglerna för naturreservatet i fråga.

Bergsala AB är företaget som tog Nintendo till Sverige och fortfarande importerar spelen hit. Utanför företagets anläggning i i Kungsbacka står Mario på post, vilket alla barn som åkt förbi på motorvägen sett.

Inte heller är det första gången som Bergsten gör sig skyldig till brott. Hans företag är tidigare dömt för olaglig kartellbildning.

Intressant?
Mer att läsa om Bergsala: Newsdesk,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Share/Bookmark