Allt stöd till handelsanställda

Jorge | | Bloggat


Det är riktigt av Handels att lägga ett varsel lagom till påsken. Tyvärr gäller varslet bara femtusen anställda. Arbetsköparnas uppträdande är väldigt provokativt och måste mötas med ett enigt och resolut uppträdande från de anställdas sida.

Kraven på lönepåslag, rätt till heltid och undanröjandet av hoten mot arbetsrätten är självklara krav från Handels sida. Jag hoppas att Handels fackledning står fast och litar till medlemmarnas stridsvilja.

En dålig kompromiss skulle underminera fackets och de anställdas position för framtiden. Bättre att ta en ordentlig fajt nu. Men den mobiliseringen måste komma underifrån. Ett vettigt krav är att avtalet ska ut på omröstning bland medlemmarna innan det godkänns av ledningen.

Hur kan någon tro att man förhandlar bäst ensam? Om många tror så är det förmodligen ett resultat av fackets mesighet. Men ensam är aldrig stark gentemot arbetsköparen, som arbetare har man styrkan i att man är många. Och strejk tillhör sannerligen inte stenåldern.

Arbetsköparna kanske svarar med lockout. Ett motdrag borde då vara en total arbetsnedläggelse inom svensk handel. Strejk är ett rimligt vapen.

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: